คำแนะนำการใช้ยา Erlotinib

ErlotinibTARCEVA® ERLONIB® ERLOTINIB TEVA® การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา“เออโลทินิบ” ชื่อการค้า: ทาร์ซีวา, เออโลนิบ, เออโลทินิบ เทวา