คำแนะนำการใช้ยา Abiraterone

Abiraterone
ZYTIGA® ABIRATRED®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“อะบิราเทโรน” ชื่อการค้า: ไซติกา, อะบิราเทรต