ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 3

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 3 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 Srinagarind comprehensive cancer center annual meeting“Optimizing cancer management by the multidisciplinary team” 2-3 กุมภาพันธ์ 2566ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและระบบออนไลน์ (zoom)

แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว สำหรับการป้องกันและรักษาโควิด-19

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการฉีดแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long Acting Antibody : LAAB) สำหรับการป็องกันและรักษาโควิด-19 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2566และเปิดให้ฉีดระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การรับรองเฉพาะโรค (DSC) : การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การรับรองเฉพาะโรค (DSC) : การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30–16.30 น.ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

คำแนะนำการใช้ยา Dabrafenib Trametinib

Dabrafenib Trametinib TAFINLAR MEKINIST® การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา“ดาบราฟฟินิบทราเมทินิบ” ชื่อการค้า: ทาฟินลาร์เมคคินิสท์