คำแนะนำการใช้ยา Alectinib

Alectinib
ALECENSA®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“อะเลคทินิบ” ชื่อการค้า: อะเลคเซนซ่า