คำแนะนำการใช้ยา Brigatinib

Brigatinib
ALUNBRIG®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“บริกาทินิบ” ชื่อการค้า: อะลันบริก