คำแนะนำการใช้ยา Cabozantinib

Cabozantinib
CABOMETYX®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“คาโบแซนทินิบ” ชื่อการค้า: คาโบเมทิกซ์