คำแนะนำการใช้ยา Capecitabine

Capecitabine
XELODA® INTRACAPE®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“เคพไซทาบีน” ชื่อการค้า: ซีโลด้า, อินทราเคป