คำแนะนำการใช้ยา Dabrafenib Trametinib

Dabrafenib Trametinib
TAFINLAR MEKINIST®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“ดาบราฟฟินิบทราเมทินิบ” ชื่อการค้า: ทาฟินลาร์เมคคินิสท์