คำแนะนำการใช้ยา Erlotinib

Erlotinib
TARCEVA® ERLONIB® ERLOTINIB TEVA®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“เออโลทินิบ” ชื่อการค้า: ทาร์ซีวา, เออโลนิบ, เออโลทินิบ เทวา