คำแนะนำการใช้ยา Everolimus

Everolimus
AFINITOR®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“เอเวอโรลิมัส” ชื่อการค้า: อะฟินิทอร์