คำแนะนำการใช้ยา Imatinib

Imatinib
GLIVEC® IMNIB®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“อิมาทินิบ” ชื่อการค้า: กลิเวค, อิมนิบ