คำแนะนำการใช้ยา Lorlatinib

Lorlatinib
LORVIQUA®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“ลอร์ล่าทินิบ” ชื่อการค้า: ลอร์วิคว่า