คำแนะนำการใช้ยา Osimertinib

Osimertinib
TAGRISSO®

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
“โอซิเมอทินิบ” ชื่อการค้า: ทากริสโซ