ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2

Srinagarind comprehensive cancer center annual meeting
“Optimizing cancer management by the multidisciplinary team”

2-3 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบออนไลน์ (zoom)