แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว สำหรับการป้องกันและรักษาโควิด-19

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการฉีดแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long Acting Antibody : LAAB) สำหรับการป็องกันและรักษาโควิด-19 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2566และเปิดให้ฉีดระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศ