คำแนะนำการใช้ยา Dabrafenib Trametinib

Dabrafenib Trametinib TAFINLAR MEKINIST® การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา“ดาบราฟฟินิบทราเมทินิบ” ชื่อการค้า: ทาฟินลาร์เมคคินิสท์