ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การรับรองเฉพาะโรค (DSC) : การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การรับรองเฉพาะโรค (DSC) : การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30–16.30 น.ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

ประชุมวิชาการประจำปี 2565

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1First Srinagarind comprehensive cancer center annual meeting “Update multidisciplinary team management in common cancers” 10-11 กุมภาพันธ์ 2022ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและระบบออนไลน์ (zoom)