คำแนะนำการใช้ยาเออโลทินิบ Erlotinib

การสังเกตอาการสำคัญและการปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยา
Erlotinib : TARCEVA® ERLONIB® ERLOTINIB TEVA®
“เออโลทินิบ” ชื่อการค้า: ทาร์ซีวา, เออโลนิบ, เออโลทินิบ เทวา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *